Travelers make their way through the Atlanta Airport amid COVID-19 pandemic

93

Travelers make their way through the Atlanta Airport on Sunday.