President Biden and Vice President Harris Virtually Tour the State Farm Stadium Vaccination

32

President Biden and Vice President Harris Virtually Tour the State Farm Stadium Vaccination Site in Glendale, Arizona The White House.