LONGMAN NEW REAL TOEIC (LC+RC) TEST 2

392

# Longmantoeic, #luyenthitoeic, #toeictest, #toeicbk
Đây là video do tự tôi làm và copy từ tài liệu trên mạng, nếu có bất cứ vấn đề liên quan đền bản quyền vui lòng liên lạc với tôi tôi sẽ gỡ bỏ video.
Longman New Real Toeic là 1 trong những bộ sách học TOEIC và Luyện thi TOEIC khá hay do Longman biên soạn. Bộ sách này sẽ đưa ra bảng so sánh sự khác biệt giữa New TOEIC và Old TOEIC.
Cuốn Longman New Real – Actual tests for Listening Comprehension (LC): Cuốn này gồm 1 Pre-Actual Tests và 8 bài test tương ứng với 100 câu luyện nghe Toeic, giúp người học rèn luyện kỹ năng nghe trước khi thi TOEIC thật.
Link tải ebook : http://bit.ly/2oEPQra
Link tải audio: http://bit.ly/2LXsTsu
Key có ở cuối đoạn hội thoại
LONGMAN NEW REAL LC + RC TEST 1: http://bit.ly/2M3E42S
LONGMAN NEW REAL LC + RC TEST 2: http://bit.ly/2CoaHJd
LONGMAN NEW REAL LC + RC TEST 3: http://bit.ly/2CoKBG4
LONGMAN NEW REAL LC + RC TEST 4: http://bit.ly/2CoAUr1
LONGMAN NEW REAL LC TEST 1: http://bit.ly/2NyK2dH
LONGMAN NEW REAL LC TEST 2: http://bit.ly/2wzCO1Z
LONGMAN NEW REAL LC TEST 3: http://bit.ly/2NzV5Dv
LONGMAN NEW REAL LC TEST 4: http://bit.ly/2wy3m3r
LONGMAN NEW REAL LC TEST 5: http://bit.ly/2NyevZq
LONGMAN NEW REAL LC TEST 6: http://bit.ly/2ww2Aop
LONGMAN NEW REAL LC TEST 7: http://bit.ly/2orgYtY
LONGMAN NEW REAL LC TEST 8: http://bit.ly/2or0Bxr
ETS TOEIC TEST 1200 test 1: https://rutgon.in/QTGzz
ETS TOEIC TEST 1200 test 2: https://rutgon.in/ycf9f
ETS TOEIC TEST 1200 test 3: https://youtu.be/qUJEYFBbS3o
ETS TOEIC Test RC+LC 1000 Test 1 Full: http://bit.ly/2MzM6lm
ETS TOEIC PART 1234 TEST 1 FULL: http://bit.ly/2Mdpx5V
ETS TOEIC PART 1234 TEST 2 FULL: http://bit.ly/2M0qe5x
ETS TOEIC PART 1234 TEST 6 FULL : http://bit.ly/2vqaBel
ETS TOEIC PART 1234 TEST 7 FULL : http://bit.ly/2vsqII4