JIM’S TOEIC 1000 LC TEST 1

212

Đây là video do tự tôi làm và copy từ tài liệu trên mạng, nếu có bất cứ vấn đề liên quan đền bản quyền vui lòng liên lạc với tôi tôi sẽ gỡ bỏ video.
Jim’s Toeic 1000 Listening + Reading bao gồm 10 đề thi rất phù hợp với các bạn đang ôn tập cho mục tiêu 700 điểm Toeic trở lên.
Bộ sách này gồm 2 cuốn 1000 Listening Comprehension Practice Test Items for the New TOEIC Test và 1000 Reading Comprehension Practice Test Items for the New TOEIC Test.
Link tải audio: http://bit.ly/2NuvuMr
Linh tải ebook: http://bit.ly/2wqnO6q
Key có ở cuối đoạn hội thoại
TARGET TOEIC TEST 3: https://youtu.be/WrxgNSjI34I
TARGET TOEIC TEST 4: https://youtu.be/NcSjjxavKLA
TARGET TOEIC TEST 5: https://youtu.be/TIe4v1JqKKA
ETS TOEIC TEST 1200 test 1: https://rutgon.in/QTGzz
ETS TOEIC TEST 1200 test 2: https://rutgon.in/ycf9f
ETS TOEIC TEST 1200 test 3: https://youtu.be/qUJEYFBbS3o
ETS TOEIC Test RC+LC 1000 Test 1 Full: http://bit.ly/2MzM6lm
ETS TOEIC PART 1234 TEST 1 FULL: http://bit.ly/2Mdpx5V
ETS TOEIC PART 1234 TEST 2 FULL: http://bit.ly/2M0qe5x
ETS TOEIC PART 1234 TEST 6 FULL : http://bit.ly/2vqaBel
ETS TOEIC PART 1234 TEST 7 FULL : http://bit.ly/2vsqII4
ETS TOEIC PART 1234 TEST 8 FULL: http://bit.ly/2vq9Tha