ETS TOEIC PART 1234 TEST 8 FULL + TRANSCRIPT

274

Cuốn sách ETS TOEIC PART 1234 được biên tập bởi ETS ( Cục khảo thì Hoa Kỳ ) đơn vị độc quyền ra đề thi TOEIC cấp chứng chỉ quốc tế. Đây là cuốn sách phải nói là sát với phần thi nghe nhất trong bài thi TOEIC.
Các bạn hãy ĐĂNG KÍ + COMMENT + LIKE để ủng hộ kênh mình nhé
Link tải ebook + audio: http://bit.ly/2v61uPE
ETS TOEIC PART 1234 TEST 1 FULL + TRANSCRIPT: https://youtu.be/44JmYVAKQmI
ETS TOEIC PART 1234 TEST 2 FULL + TRANSCRIPT: https://youtu.be/tOJWqea36xo
ETS TOEIC PART 1234 TEST 3 FULL + TRANSCRIPT: https://youtu.be/cT3CymLyZT4
ETS TOEIC PART 1234 TEST 4 FULL + TRANSCRIPT: https://youtu.be/rSy6MTZpWsA
ETS TOEIC PART 1234 TEST 5 FULL + TRANSCRIPT: https://youtu.be/MTfXrNvoGuc
ETS TOEIC PART 1234 TEST 6 FULL + TRANSCRIPT: https://youtu.be/CqWT3RpDyN8
ETS TOEIC PART 1234 TEST 7 FULL + TRANSCRIPT: https://youtu.be/fBD0P3dlF8Y
ETS TOEIC PART 1234 TEST 8 FULL + TRANSCRIPT: https://youtu.be/YVZCmn_iG30
ETS TOEIC PART 1234 TEST 9 FULL + TRANSCRIPT: https://youtu.be/dhTWJevnYjc
ETS TOEIC PART 1234 TEST 10 FULL + TRANSCRIPT: https://youtu.be/AazWKsWzYBE