ECONOMY TOEIC LC 1000 VOLUME 2 TEST 1

524

Economy Toeic là một trong những bộ sách được sử dụng nhiều nhất hiện nay trên thi trường Toeic. Sách Economy Toeic LC 1000 vol 2 là một quyển trong bộ sách gồm 10 đề Actual Test mô phỏng đề thi Toeic. Các đề trong sách sát với các đề thi thật ở ngoài nên các bạn sẽ có thể luyện tập để làm quen, cọ sát với những gì các bạn cần khi thi lấy chứng chỉ Toeic.